20 เมษายน 2562 พายุฤดูร้อนถล่มสุโขทัยบ้านพัง 700 หลัง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_376706/

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สั่งการให้นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม เร่งตรวจสอบความเสียหาย ของบ้านเรือนประชาชนชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย หลังเกิดวาตภัยเมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่าน มาส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนใน 5 ตำบล ของอำเภอทุ่งเสลี่ยม คือตำบลกลางดง ,ตำบลทุ่งเสลี่ยม,ตำบลไทยชนะศึก ,ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล รวม 42 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับเสียหาย เกือบ 700 หลังคาเรือน ซึ่งทางจังหวัดสุโขทัยได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอทุ่งเสี่ยม เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว และเร่งให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สมาชิกเหล่ากาชาดและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย นำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ซึ่งเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น พร้อมกล่าวให้กำลังใจกับประชาชนว่าทางราชการจะช่วยเหลือเยียวยาซ่อมแซมให้บ้านของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายกลับคืนมาเป็นดั่งเดิมโดยเร็ว โดยทีมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ที่มีความสามารถด้านช่าง และภาคราชการมาช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ส่วนความเสียหายของพื้นที่ทางการเกษตรนั้นอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย